Ελληνοαμερικανική ‘Ενωση
www.hau.gr

Βρετανικό Συμβούλιο      
www.britishcouncil.org 

Ινστιτούτο Γκαίτε
www.goethe.de/ins/gr/ath 

Γαλλικό Ινστιτούτο
www.ifa.gr

Ιταλικό Ινστιτούτο
www.icc.gr

Ινστιτούτο Θερβάντες        
www.atenas.cervantes.es

Διαδικτυακές Πανεπιστημιακές Σχολές
www.coursera.org

BBC
www.bbc.co.uk

BBC (παιδικό)      
www.bbc.co.uk/cbeebies

CNN
www.cnn.com

Παιδικά Τραγούδια        
www.nurseryrhymes4u.com

Εφημερίδα Athens Views
www.athensviews.gr

Εφημερίδα The Guardian  
www.theguardian.com

Εφημερίδα The Atlantic
www.theatlantic.com